Miňonky dvojka - kakaové (Opavia) 35 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,04
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,63