Fitness Brot 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,13
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,95