Miňonky Cooličky - mliečna čokoláda (Opavia) 95 gramov gramov

Priemerné sacharidy v g: 55,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,24