Miňonky 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,35
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,04