Milky Way Minute s mliečnym krémom, čokoládou a jahodami 39 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,95
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,28