Milky Way Minute s mliečnym krémom a čokoládou 39 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,92
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,65