Milky Way Minute s jogurtom a jahodami 39 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,99
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,26