Milena - orieškové 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,09