Milada tatranky (Opavia) 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,36
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,12