Mila - mliečna náplň 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 23,05
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,46
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,69