Fit chlieb celozrnný PENAM 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 35,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,52
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,41