Horalky mliečne 35 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,13