Horalky čokoládové 22 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,35
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,48