Horalky arašidové 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,35