Funkies kukuričné ??(Schär) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,18