Floriana 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 101,36
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,72
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,81