Fidorka 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,38
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,65
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,48