Disko s mliečnou krémovou náplňou (Opavia) 165 gramov gramov

Priemerné sacharidy v g: 105,77
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,6