Disko poprask - karamel a čokoláda (Opavia) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,87