Disko lieskový oriešok 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 110,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,82