Disko kakaové s lieskovoorieškovou náplňou (Opavia) 179 gramov

Priemerné sacharidy v g: 122,26
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,64