Disko kakao-čokoláda 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 122,33
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,31