Disko čokoládové 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 123,38
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,71
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,18