Disko 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 119,18
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,68