Diskíto - taštička s mliečnou čokoládou (Opavia) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,39