Diskíto - Hviezdičky s mliečnou čokoládou a mliečnou náplňou (Opavia) 38 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,23
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,68