Diskíto - Hviezdičky s bielou čokoládou a mliečnou náplňou (Opavia) 38 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,11
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,76