Delissa biela (Nestlé) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,7