Delissa arašidová (Nestlé) 45 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,63
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,61
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,29