Dalila 25 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,13
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,04