BeBe desiata sezamové s hrozienkami (Opavia) 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,75