BeBe desiata s karamelovou príchuťou (Opavia) 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,15