BeBe s cereáliami (Opavia) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 88,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,71