BeBe jemné (Opavia) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 99,97
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13