BeBe Dobré ráno vláknina & ovocia s figami (Opavia) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,63