BeBe Dobré ráno s jogurtom (Opavia) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 34,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,49