Bebe Dobré ráno kakaové s cereáliami - 25% cukru (Opavia) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,15