BeBe Brumík s čokoládovou náplňou (Opavia) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,24