Amarant vanilka 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,66
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,71
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,06