Sušienka Siesta Premium - horká 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,76
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,52
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,27