Sójové rezy (Zora) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,61