Toast - tradičný holandský toast Racio 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 72,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,23
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,72
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,83