Perník Mini Smolíček 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,88
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,67
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,88