Perník med, slivka priemerne 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,96
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,05