Perník med, kokos priemerne 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,67