Oblátky Twix TOPIX - ceamy caramel 19 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,29
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,83