Oblátky Siesta na cesty - kakaová (Figaro) 41 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,21