Oblátky Kit Kat 12 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,25
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,55