Kávenky (Sedita) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 30
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,67