Oblátky Čokotatranky (Opavia) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,65
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,86